logo

facebook30 twitter30 instagram30 rss

Inscripció a les Proves d'Accés al Grau Superior: del 14 al 27 de març

Informació extreta de la pàgina oficial

Per poder fer la prova d'accés a grau superior cal tenir complerts els 19 anys o complir-los durant l'any 2011. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2011) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior pel qual fan la prova d'accés.


La inscripció a la prova s'ha de fer per Internet, mitjançant l'aplicació disponible aquí.

El dia de la prova (17 i 18 de maig) és imprescindible portar:
- original del document nacional d'identitat o d'un document d'identificació equivalent i
- el material específic.

Calendari

* Del 14 al 27 de març del 2011: inscripció a les proves

Veure la resta del calendari a la pàgina oficial

Inscripció i pagament

La inscripció a la prova es pot tramitar en línia o per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El pagament de la taxa d'inscripció s'ha de fer per Internet (amb targeta bancària, a l'aplicació d'inscripció) o presencialment (amb la carta de pagament obtinguda en el moment de fer la inscripció) a les oficines de "la Caixa", o bé per ServiCaixa.


Al web de l'Institut Marina utilitzem cookies de millora del rendiment i d'anàlisi estadística. Pots trobar més informació aquí.