logo

facebook30 twitter30 instagram30 rss

Inscripció a les Proves d'Accés al Grau Superior: del 14 al 27 de març

Informació extreta de la pàgina oficial

Per poder fer la prova d'accés a grau superior cal tenir complerts els 19 anys o complir-los durant l'any 2011. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2011) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior pel qual fan la prova d'accés.


La inscripció a la prova s'ha de fer per Internet, mitjançant l'aplicació disponible aquí.

El dia de la prova (17 i 18 de maig) és imprescindible portar:
- original del document nacional d'identitat o d'un document d'identificació equivalent i
- el material específic.

Calendari

* Del 14 al 27 de març del 2011: inscripció a les proves

Veure la resta del calendari a la pàgina oficial

Inscripció i pagament

La inscripció a la prova es pot tramitar en línia o per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El pagament de la taxa d'inscripció s'ha de fer per Internet (amb targeta bancària, a l'aplicació d'inscripció) o presencialment (amb la carta de pagament obtinguda en el moment de fer la inscripció) a les oficines de "la Caixa", o bé per ServiCaixa.

 nodes

Nova Web en construcció


 logo moodle


weeras


logo xtec


logo aniram


logo enseyament


ciclesmarina


erasmus


logo GEP pluri

marcpluri top 540


logo jofaigmarina


banner app


logo bustia


logollagosta


Al web de l'Institut Marina utilitzem cookies de millora del rendiment i d'anàlisi estadística. Pots trobar més informació aquí.