Logo WEB
calustre_2021.jpg
foto1.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
previous arrow
next arrow

Let the Science Discover Us (BLOG)

Els centres d'ensenyament som conscients del fet que el món està en constant canvi i desenvolupament. Assolir el coneixement és la base d'aquest canvi. La ciència és el camp principal que es treballa en aquest projecte, en el seu concepte ampli, així com la tecnologia.

Els països participants són cinc: Turquia, Espanya, Itàlia, República Txeca i Hongria i tenim com a objectiu:

  • Augmentar el nivell d'èxit en les matèries de ciències
  • Augmentar l'interès en la ciència
  • Fomentar l’observació directa directa.
  • Augmentar el coneixement dels alumnes / professors / pares en l'educació científica
  • Utilitzar el mètode d'aprenentatge basat en el laboratori
  • Utilitzar la tecnologia moderna i les eines (TIC) a les classes.
  • Utilitzar nous enfocaments i mètodes centrats en l'estudiant.
  • Desenvolupar en els estudiants la visió general cognitiva, sensorial i psicològica.

L’objectiu d'aquest projecte és augmentar l'èxit de les matèries de ciències i la divulgació de la ciència i la tecnologia entre els estudiants de 14-18 anys d'edat, a més de molts mestres i pares. Volem promocionar l’ensenyament de la ciència amb la tecnologia moderna i les eines (TIC) d'aprenentatge , així com treballar amb mètodes basats en el laboratori.