Logo WEB
calustre_2021.jpg
foto1.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
previous arrow
next arrow

Amb l'objectiu d'adquirir una pràctica científica en el món de la recerca de laboratori i/o de camp, els alumnes poden sol·licitar estades en centres de recerca, que podran desenvolupar durant l'estiu.

Cap a meitat del curs se'ls facilitarà tota la informació dels centres, a través de la pàgina web corresponent, per a que vagin pensant on fer la sol.licitud que ells mateixos tramitaran amb l'ajut del professor i del centre.

Aquestes activitats pràctiques poden ser del seu interès per a la realització del seu treball de recerca del Batxillerat.

4t ESO

Els alumnes amb millor expedient de 4t d'ESO poden sol.licitar participar en:

  • "Programa Joves i Ciència de CatalunyaCaixa". Durada dos cursos. http://jovesiciencia.catalunyacaixa.com
  • "Programa del Campus Científicos de Verano". Els alumnes seleccionats participen en projectes científics dissenyats per professors universitaris i desenvolupats en departaments d’investigació de setze Campus d’Excel.lència Internacional i Regional. http://www.campuscientificos.es/

 1r Batxillerat

Fins ara els i les alumnes de 1r de Batxillerat han fet pràctiques per als seus treballs de recerca amb els següents centres:

Des del curs 2012-13 participem en el "Programa de Suport per als Treballs de Recerca",  que ofereix el Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Secundària de la Generalitat de Catalunya. En aquest programa s'ofereix la possibilitat als alumnes de Batxillerat de fer el seu treball d'investigació en diferents entitats de recerca de tota Catalunya.

Pràctiques en centres de recerca (estiu-tardor de 2015)

1r Batxillerat

En el curs 2015-16 els alumnes  Ana Martínez-Alcocer i Sergi Edo del 1r de Batxillerat Científic van fer pràctiques en un centre de recerca.

  • L'Ana Martínez va fer una setmana de pràctiques sobre obtenció de cèl.lules mare del tipus IPS al CMRB del PRBB.
  • El Sergi Edo va estar fent pràctiques sobre identificació de restes òssies de mamífers de coves a l'ICP a Sabadell.