logo

facebook30 twitter30 instagram30 rss

Consell escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan decisori pel que fa a la gestió econòmica, acadèmica i organització i al funcionament general del centre. El formen els càrrecs unipersonals que recull la normativa vigent, representants dels alumnes, pares/mares, alumnes, Ajuntament i personal d’administració i serveis.

A les sessions del Consell Escolar en les quals s’han de prendre acords en relació a estaments concrets del centre (professors, alumnes, PAS, etc.) el consell escolar recollirà el màxim d’opinions possibles per arribar a acords.

A petició dels representants d’alumnes del Consell Escolar, la Direcció farà públic un informe de la vida de l’institut, sempre que sigui necessari, a fi i efecte d’agilitar la transmissió d’informació als delegats i sots-delegats.

Components consell escolar

Presidenta

Anabel Giménez

Secretari

Ramon Benabarre

Cap d'estudis

Silvia Orozco

Representant professors

Maria Català

José Luis Ferrer

Míriam Franch

Pedro López

Isabel Nafría

Regidora d'educació

Mireia Egea

Representant pares

Eva García
Sandra Osorio
Maica Romero
Montserrat Rico

Representant AMPA

 

Representant alumnes

Núria Isabel
Naim Muñoz

Mireia Pubill

Representant PAS

Elisabet Córdoba

Representant PAE

Núria Ponce


Al web de l'Institut Marina utilitzem cookies de millora del rendiment i d'anàlisi estadística. Pots trobar més informació aquí.