logo

facebook30 twitter30 instagram30 rss

Instal·lacions de Telecomunicacions (CFGM)

Durada: 2000 hores (2 cursos)
Formació en el centre educatiu: 1683 hores
Formació en centres de treball: 317 hores
Organització del cicle: mòduls professionals, hores per setmana, tutors i professors

A l'Institut Marina hem complementat aquest cicle amb la formació en INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTÀIQUES

El Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions té com a competència general muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions e instal·lacions domòtiques, tot aplicant normativa i reglamentació vigent.

De què treballaràs?

Instal·lador de telecomunicacions en edificis
Instal·lador d'antenes i sistemes de distribució de TV
Instal·lador de telefonia e interfonia
Instal·lador i muntador d'equips telefònics i telemàtics
Instal·lador de megafonia
Tècnic en instal·lacions de so
Tècnic de xarxes locals i telemàtica
Instal·lador i reparador d'equips informàtics i xarxes locals
Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics
Tècnic electricista
Instal·lador-mantenidor de sistemes de radiodifusió
Instal·lador de sistemes de seguretat (videovigilancia i alarmes)

Què estudiaràs?

Infrastructures comuns de telecomunicacions
Instal·lacions elèctriques
Instal·lacions domòtiques
Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica
Infrastructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia
Equips microinformàtics
Instal·lacions de megafonia i sonorització
Instal·lacions fotovoltaiques
Instal·lacions de radiocomunicacions
Electrònica aplicada
Formació i orientació laboral
Empresa e iniciativa emprenedora
Anglès Tècnic

Durant el segon curs es prepara als alumnes per a la certificació IT Essentials I integrat en el Cisco Networking Academy Program.

Pràctiques a empresa

L'alumne realitzarà 317 hores de pràctiques en una empresa. Algunes empreses col·laboradores són:

- Instalrapid                         - AIE Comercial Electrónica
- Grup Quantum (Cadytel)     - PC Box

Borsa de treball

Un alt percentatge dels nostres alumnes troben feina en acabar el Cicle Formatiu.

 Logo A

Logo R

Serveis d'Assessorament i Reconeixement


 nodes

Nova Web en construcció


 logo moodle


weeras


logo xtec


logo aniram


logo enseyament


ciclesmarina


erasmus


logo GEP pluri

marcpluri top 540


logo jofaigmarina


banner app


logo bustia


logollagosta


Al web de l'Institut Marina utilitzem cookies de millora del rendiment i d'anàlisi estadística. Pots trobar més informació aquí.