logo

facebook30 twitter30 instagram30 rss

Electromedicina Clínica (CFGS)

 Informació Cicles

      CICLE NOU - ÚNIC CENTRE A CATALUNYA ON S'IMPARTEIX

      FP DUAL

Durada: 2000 hores (2 cursos)
Formació en el centre educatiu: 1650 hores
Formació en centres de treball: 350 hores
Organització del cicle: mòduls professionals, hores per setmana, tutors i professors


El Tècnic Superior en Electromedicina Clínica té com competència general gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d'instal·lacions, sistemes i equips d'electromedicina clínica, considerant les recomanacions del fabricant, els requeriments oportuns de qualitat i seguretat i la normativa vigent aplicable.

Video de presentació

Contingut del currículum

Instal·lacions elèctriques
Sistemes electrònics i fotònics
Sistemes electromecànics i de fluids
Sistemes de radiodiagnosi, radioteràpia i imatge mèdica
Sistemes de monitorització, registre i cures crítiques
Sistemes de laboratori i hemodialisi
Sistemes de rehabilitació i proves funcionals
Gestió del muntatge i manteniment de sistemes d'electromedicina
Planificació de l'adquisició de sistemes d'electromedicina
Tecnologia sanitària a l'àmbit clínic
Projecte d'electromedicina clínica
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic

Als mòduls MP1, MP2, MP3, MP4 i MP6 es treballa amb el programari LINX 7.0 de gestió del manteniment simulant el funcionament d'un hospital.

Sortides professionals

Tècnic en equips d'electromedicina
Instal·lador/reparador en electromedicina
Cap d'equip d'instal·ladors de sistemes d'electromedicina
Especialista en aplicacions electromèdiques
Coordinador/Supervisor de manteniment de sistemes d'electromedicina
Assessor tècnic de sistemes d'electromedicina
Tècnic electrònic

Pràctiques a empresa / FP Dual

L'alumne realitzarà 350 hores de pràctiques en una empresa.

En cas de FP Dual l'alumne fará 970 hores a la empresa amb un contracte de formació o beca.

Empreses col·laboradores

 

   GESTHOS   TBS ceylon técnica

Linx smith nephew    Philips

 Logo Ancar Dental Inteligenceambe logo

   

Borsa de treball

Hi ha gran interès per part de les empreses del sector en aquest nou títol.

Alguns links d'interès

http://www.pardell.es/

http://www.seeic.org/Al web de l'Institut Marina utilitzem cookies de millora del rendiment i d'anàlisi estadística. Pots trobar més informació aquí.