Logo WEB
calustre_2021.jpg
foto1.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
previous arrow
next arrow

El Consell Escolar és el màxim òrgan decisori pel que fa a la gestió econòmica, acadèmica i organització i al funcionament general del centre. El formen els càrrecs unipersonals que recull la normativa vigent, representants dels alumnes, pares/mares, alumnes, Ajuntament i personal d’administració i serveis.

A les sessions del Consell Escolar en les quals s’han de prendre acords en relació a estaments concrets del centre (professors, alumnes, PAS, etc.) el consell escolar recollirà el màxim d’opinions possibles per arribar a acords.

A petició dels representants d’alumnes del Consell Escolar, la Direcció farà públic un informe de la vida de l’institut, sempre que sigui necessari, a fi i efecte d’agilitar la transmissió d’informació als delegats i sots-delegats.

Components consell escolar

Presidenta Anabel Giménez
Secretari Ramon Benabarre
Cap d'estudis Silvia Orozco
Representant professors
Raquel Abad
Josep Boza
Maria Català
Dulce Jiménez
Pedro López
Isabel Nafría
Agustí Ortiz
Regidor d'educació 
Tècnica ajuntament
Melani Beltrán
Marisa Alonso
Representant pares
Luz María Arroyo
Begoña Bravo
Mónica Muñoz
Óscar Pérez
Representant AMPA María José Garrido
Representant alumnes
Walid Boulahrouz
Michael Maldonado
África Martínez
Iván Rodríguez
Representant PAS Natàlia Calafat
Representant PAE Núria Ponce