Logo WEB
calustre_2021.jpg
foto1.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
previous arrow
next arrow

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

PFI- FIAP

Us facilitem l'enllaç al calendari de preinscripció de PFI pel proper curs 2021-2022: calendari preinscripció PFI

Destinataris Joves:

 •  Que compleixen com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any natural d’inici del programa.
 •  Que han deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir el títol i no prossegueixen estudis en el sistema educatiu.
 • Que accedeixen voluntàriament als programes.

Objectius:

Proporcionar les competències que permetin als joves incorporar-se al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles d’FP de grau mitjà

hor

Efectes:

 Certificació acadèmica i professional:

 1. Reconeixement per a la continuïtat formativa. Facilitats en la prova d’accés a CFGM, segons estableixi convocatòria.
 2. Accés als centres de formació d’adults per cursar els mòduls per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys. Reconeixement dels mòduls superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic de referència.
 3. Acreditació de les unitats de competència (UC) d’almenys una qualificació professional de nivell 1. Permet obtenir el certificat de professionalitat corresponent (SOC).

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI- FIAP)

 • Durada 1000 hores

  • Formació en el centre educatiu: 820 hores

  • Formació en centres de treball: 180 hores

AUXILIAR DE TREBALLS DE FUSTERIA I INSTAL·LACIONS DE MOBLES

Mòduls de formació professional específica (655hores)

Mòduls de formació professional de nivell 1, del Catàleg de qualificacions professionals.

• Formació pràctica en empreses (FCT), 180 hores

• Projecte integrat, entre 30 i 60 hores

 •    MFP3074: Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats
 •    MFP3075: Instal·lació d'elements de fusteria i moble
 •    MFPE017: Acabats bàsics de la fusta
 •    MPRL: Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals 
 •    MPI: Mòdul de projecte integrat
 •    MFCT: Mòdul de formació en centres de Treball

Mòduls de formació general (345 hores)

 • Desenvolupament i recursos personals
 • Coneixement de l’entorn social i professional
 • Aprenentatges instrumentals bàsics

Tutoria

 •    MFG1     Estratègies i eines de comunicació
 •    MFG2     Entorn social i territorial 
 •    MFG3     Estratègies i eines matemàtiques
 •    MFG4     Incorporació al mon professional

 

 projecte15

 

AUXILIAR DE MUNTATGES D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’AIGUA I GAS 

Mòduls de formació professional específica (655hores)

Mòduls de formació professional de nivell 1, del Catàleg de qualificacions professionals.

• Formació pràctica en empreses (FCT), 180 hores

• Projecte integrat, entre 30 i 60 hores

 •    MFP3013: Instal·lacions Elèctriques i Domòtiques
 •    MFP3014: Instal·lacions de Telecomunicacions
 •    MFPE025: Operacions de Fontaneria
 •    MPRL: Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals                                                    
 •    MPI: Mòdul de projecte integrat
 •    MFCT: Mòdul de formació en centres de treball

Mòduls de formació general (345 hores)

 • Desenvolupament i recursos personals
 • Coneixement de l’entorn social i professional
 • Aprenentatges instrumentals bàsics

Tutoria

 •    MFG1     Estratègies i eines de comunicació
 •    MFG2     Entorn social i territorial 
 •    MFG3     Estratègies i eines matemàtiques
 •    MFG4     Incorporació al mon professional

manpfi