Logo WEB
calustre_2021.jpg
foto1.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
previous arrow
next arrow

Aula Electrònica Industrial (EI)

En aquest laboratori es desenvolupen les pràctiques de:

 • Electricitat (Muntatje d'instal·lacions elèctriques d'habitatjes: interruptors, commutadors, magnetotèrmics, etc. Cuadres elèctrics).
 • Megafonia i manteniment d'equips d'àudio (Microfons, altaveus, sistemes de so centralitzats, etc).
 • Electrònica Aplicada (Electrònica analògica i digital. Utilització dels instruments: font d'alimentació, multimetre, oscil·loscopi, generador de funcions, etc).
 • Alarmes i videovigilancia.
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Sistemes electrònics i fotònics (Fonts d'alimentació, amplificadors, circuits de mesura, oscil·ladors, instrumentació, circuits combinacionals, i secuencials, microcontroladors, etc).

Aula Instal·lacions de Telecomunicacions (IT)

Aquesta aula està destinada a les activitats de:

 • Infraestructures comuns de telecomunicacions (Antenes, telefonia, fibra óptica, etc).
 • Instal·lacions de radiocomunicacions.
 • Manteniment d'equips de radiocomunicacions.
 • Equips microinformàtics (Muntatje i reparació d'ordinadors, instal·lació de software, etc).
 • Instal·lacions domòtiques (LOGO!, KNX, etc).
 • Equips electrònics industrials (Control de velocitat de motors, variadors, pneumàtica, autòmats programables, etc).
 • Equips d'electromedicina (Màquines depilació IPL, electrobisturis, etc).
 • Instal·lacions de xarxes de dades i sistemes de telefonia (Xarxes telemàtiques, cablejat, wi-fi, centraletes telefòniques, etc).
 • Certificacions CISCO.

Aula Electromedicina Clínica (EC)

Aquesta aula esà destinada a les pràctiques de:

 • Sistemes de radiodiagnòstic i imatge mèdica (RX, ecògrafs, etc).
 • Equips de monitorització i registre (monitors multiparamètrics, electrocardiografs, etc).
 • Equips de cures crítiques (electrobisturis, desfibriladors, bombes d'infusió, incubadores neonatals, torres d'artroscopia, etc).
 • Equips d'hemodiàlisi.
 • Equips de laboratori (autoclaus, centrifugadores, pipetes, agitadors, analitzadors PCR, bàscules, etc).
 • Equips de rehabilitació i proves funcionals (electroterapia, ultrasons, fototerapia, etc).
 • Mecànica i fluids.