Logo WEB
calustre_2021.jpg
foto1.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
previous arrow
next arrow

El Departament d’Orientació té com a objectiu d’atenció prioritària l’alumnat que presenta més dificultats per a progressar en els seus aprenentatges i per participar en les activitats ordinàries de classe. Es complementen així les funcions que desenvolupen els professors/es d’àrea o matèria, ja que l’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes és responsabilitat de tot el professorat del centre.
Les funcions del Departament d’Orientació estan repartides en tres àmbits: docència, atenció individualitzada als alumnes amb necessitats educatives especials i suport tècnic al professorat.

Per fer possible el desenvolupament de les activitats conduents als objectius especificats, el departament compta amb els recursos humans següents:

 • Alícia Sirvent, psicopedagoga. (cap de departament)
 • Mercedes Alonso, psicopedagoga
 • Aitana Dellonder, psicopedagoga
 • Carmen García, psicòloga
 • Montse Comaposada/ Carme Jiménez, psicopedagoga
 • Marta Jiménez, tècnica en Integració Social.
 • Gerard Llobet, educador d'Educació Especial
 • Agustí Ortiz, psicòleg i orientador educatiu.
 • Núria Ponce, educadora d'Educació Especial.

Orientació a l’alumnat i suport a l’acció tutorial

 • Assessorament i elaboració de l'Orientació personal, acadèmica i professional.
 • Contacte i seguiment amb les famílies.
 • Col·laboració en la prevenció de conductes de risc i en la gestió de conflictes:
  • Actuacions i suport a la Mediació.
  • Docència i formació en Habilitats Socials.
 • Participació en el desenvolupament del programa Salut i Escola.
 • Col·laboració en xarxes de treball.